Általános adatkezelési tájékoztató

A CBA Újhegy Kft.

adatkezelési tájékoztatója

a https://ujhegy.primefit.hu/ weboldalon, 

a https://primawellness.hu/ weboldalon és

a közösségi oldalakon

keresztül végzett adatkezelések tekintetében

 

A CBA Újhegy Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 99.,  cégjegyzékszám: 01-09-7239138, adószám: 13225265-2-42, telefonszám: +36 1 431 0132, e-mail cím: ujhegy@primefit.hu, önállóan képviseli: Dienes Zoltán ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa online végzett, alább meghatározott adatkezelési tevékenységekről:

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb érdemi információk:

 

 

 

 

Az egyes adatkezelések

 

Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés
Az adatkezelés fő célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintett és az Adatkezelő között az érintett érdeklődése kapcsán (kezdeményező az érintett fél)
Kezelt személyes adat megnevezése Cél Jogalap Tárolási idő
név, telefonszám, e-mail cím beazonosítás, kapcsolatfelvétel és -tartás GDPR Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása cél megvalósulásáig

vagy

érintett kérésére történő törlésig függően attól, amelyik előbb bekövetkezik

érintetti üzenet, érdeklődés tárgya, tartalma válaszadás
technikai jellegű személyes adat: adatkezelési tájékoztatás tudomásul vételének és az adatok beküldésének időpontja későbbi bizonyítás
Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a weben történő kapcsolatfelvétel során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Forrás: A kezelt adatok forrása az érintett

 

Közösségi oldalon történő kommunikációval összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés fő célja: Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás a közösségi oldalon (pl. facebook.com) keresztül
Kezelt személyes adat megnevezése Cél Jogalap Tárolási idő
közösségi oldalon nyilvánossá tett adatok (pl. név) beazonosítás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

 

hozzájárulás visszavonásáig, törlésig, de legkésőbb az Adatkezelő közösségi oldalon elérhető oldalának törlésig
érintett közösségi oldal szabályai alapján végrehajtott interakciója (pl. kedvelés, megosztás, stb.) interakció végrehajtása
üzenetben megadott adatok válaszadás
technikai adat: interakció, üzenetküldés időpontja visszakereshetőség, későbbi bizonyítás    
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a közösségi oldalon történő interakció, kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított.
Forrás érintettek
Hogyan történik az adatkezelés? Érintett interakciót hajt végre a közösségi oldal szabályai alapján (pl. megoszt, kedvel egy posztot, stb.), üzenetet küld az Adatkezelő számára a közösségi oldalon keresztül.
Közös adatkezelés Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adataikat a facebook.com oldal üzemeltetője a Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is kezeli az Adatkezelővel közösen.

 

Érintettek az oldalelemzések adatainak Meta által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 

A Meta az adatok védelmét az alábbi linken elérhető tájékoztatóban megfogalmazottak szerinti valósítja meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Adatkezelő a Meta által történő adatkezelések jogszerűsége tekintetében felelősségét kizárja.

Egyéb információk: Facebook-plugin

A Webhely tartalmaz egy Facebook-plugint (Meta Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). A Webhelyünkön található Facebook-plugint a Facebook-embléma jelzi. A plugin közvetlen kapcsolatot teremt Ön és a szerveren található Facebook-profil között. A Facebook ezután az IP-címéből tudomást szerez róla, hogy felkereste a Webhelyünket.

Ha úgy kerese fel a Webhelyünket, hogy be van jelentkezve a Facebook-profiljába, akkor a Meta rögzíteni fogja a látogatással kapcsolatos információkat. A Meta nem informálja az Adatkezelőt az általa gyűjtött adatokról és azok használatának módjáról.

Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi irányelvekről, vegye fel a kapcsolatot a Meta-val, vagy olvassa el a felhasználási feltételeit: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Facebook Pixel

Webhelyünkön Facebook Pixelt használunk – segítségével az érdeklődésének megfelelő szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos reklámokat jeleníthetünk meg az érintett számára, valahányszor a Facebookra vagy más olyan weboldalra látogat, amely szintén ezt az eszközt alkalmazza. Célja, hogy webhely és kínálata feltétlenül felkeltse az érdeklődését, és a lehető legjobban tükrözze az igényeit.

Ha többet szeretne megtudni a személyes adatai védelméről, látogass el a Meta vonatkozó aloldalára: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Amikor meglátogatja a közösségi oldalon levő profilunkat, a közösségimédia-adminisztrátorok általános statisztikai képet alkotnak érdeklődéséről és demográfiai adatairól (például az életkorról, nemről és régióról), melyhez az Adatkezelő is hozzáfér.

A webhelystatisztikák létrehozásához kapcsolódó adatvédelmi jogairól és az ilyen jogok közvetlenül a közösségi médiával való gyakorlásának lehetőségéről a következő hivatkozásokra kattintva még részletesebben tájékozódhat:

1. Facebook

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

 

 

 

Hírlevél feliratkozás és küldés során megvalósuló adatkezelés
Az adatkezelés fő célja: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, szolgáltatásairól.
kezelt személyes adat megnevezése cél jogalap tárolási idő
név, e-mail cím beazonosítás, hírlevél elküldése GDPR Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja alapján az érintett hozzájárulása és a Reklámtv. 6. § (1) bek.) hírlevélről történő leiratkozásig
adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele a weboldalon történő adatkezelés esetén a hozzájáruló nyilatkozat megadásának és visszavonásának későbbi igazolása, bizonyíthatósága érdekében
technikai jellegű személyes adat: adatkezelési tájékoztatás tudomásul vételének és az adatok beküldésének időpontja
Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított
Forrás: A kezelt adatok forrása az érintett
Egyéb információk: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az ujhegy@primefit.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Amennyiben a hírlevél szolgáltatás célú anyagok által történő megkeresés tekintetében az érintett személyes adatai az utolsó hírlevélnyitástól, megkereséstől számított 3 (három) év elteltét követően automatikusan törlésre kerülnek.

Postai úton az Adatkezelő székhely címére küldött levéllel lehet leiratkozni.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

Klubtagsági regisztráció során megvalósuló adatkezelés
Cél: az érintett adatainak rögzítése, hozzáférésének és kedvezményeknek megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a weboldalra történő bejelentkezés és a weboldalon elérhető egyes szolgáltatásokra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás elősegítése
Érintettek: Minden természetes személy, aki a regisztráció során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
felhasználónév* azonosítás    
név* azonosítás, megszólítás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) regisztráció törléséig, ennek hiányában az utolsó belépéstől számított maximum 3 évig

 

 

e-mail cím* kapcsolattartás, megerősítés
jelszó* későbbi bejelentkezéshez, azonosításhoz szükséges
regisztráció időpontja* azonosítás, bizonyítás
regisztráció során használt IP cím* későbbi bizonyítás
Hogyan történik az adatkezelés? Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.      Érintett a webhely egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.     A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.      A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

Egyéb A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

 

Weboldalra történő bejelentkezés során megvalósuló adatkezelés
Cél: a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, weboldalon elérhető egyes szolgáltatásokra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás elősegítése
Érintettek: Minden természetes személy, aki a bejelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított
Forrás: regisztrált tagok
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
felhasználónév / e-mail cím* azonosítás önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja) regisztráció törléséig, ennek hiányában az utolsó belépéstől számított maximum 3 évig

 

 

jelszó*
belépés időpontja* azonosítás, bizonyítás
belépés során használt IP cím* későbbi bizonyítás
Hogyan történik az adatkezelés? Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.      Érintett a webhely egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

b.     A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

c.      Amennyiben a felhasználónév (e-mail cím) és jelszó páros helyes, úgy a rendszer az érintettet belépteti.

d.     Amennyiben érintett új jelszót kíván létrehozni, erre lehetősége van a vonatkozó linkre történő kattintással, ebben az esetben a regisztrált e-mail címre egy linket küld ki az Adatkezelő, amelyen keresztül a jelszó megváltoztatható.

Egyéb A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

 

Órarend szerinti edzésre és más szolgáltatásra történő foglalás során megvalósuló adatkezelés
Cél: A weboldalon elérhető szolgáltatásra történő jelentkezés elősegítése, így pl. az online órarend szerinti edzésre történő helyfoglalás
Érintettek: Minden természetes személy, aki a bejelentkezés során megadott adatokkal beazonosítható, beazonosított
Forrás: érintettek
Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő
bejelentkezés adatai* azonosítás megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja), mert a szolgáltatás igénybe vételére irányuló érintetti lépésről van szó 5 évig

 

választott szolgáltatás, így tehát órarend szerinti időpont és választott edzés* szolgáltatásra jelentkezés, helyfoglalás az edzésre
jelentkezés időpontja* azonosítás, bizonyítás
Hogyan történik az adatkezelés? Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

a.      Érintett bejelentkezik a weboldalra.

b.     Kiválasztja a számára megfelelő szolgáltatást (pl. az órarendben) és kattintással jelentkezik.

c.      A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

Egyéb A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok az adatkezeléshez szükségesek

 

Az adatkezelések közös jellemzői

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

Az adatokhoz hozzáférésre jogosultak az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói, akik az adatokat kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik

 

A mindenkor aktuális cookie-tájékoztató a weboldalon elérhető süti beállító felületen érhető el.

 

Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Az érintettek jogai és joggyakorlása

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

  Előzetes tájékozódáshoz való jog Hozzáférés joga Helyesbítés joga Törlés joga Korlátozás Adat-hordozhatóság Tiltako-zás Hozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Jelen esetben nem alkalmazható.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő postai vagy e-mail-es elérhetőségre küldött nyilatkozattal, vagy az adatvédelmi tisztviselő számára küldött kérelemmel (Dr. Bölcskei Krisztián, postai úton elérhető az adatkezelő fenti címén, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címen) megtehetik. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a belső adatvédelmi szabályozásában, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: https://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is. A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Verzió: 2.0

 

Lezárva: 2022.07.16.