ÁSZF

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az CBA – Újhegy Kft által működtetett PrimeFit szolgáltatásait igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető cég neve:

CBA – Újhegy Ingatlanhasznosító , Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1103 Budapest Gyömrői út.99

Adószáma: 13225265-2-42

Számlavezető Bank: Raiffeisen Bank Zrt

Bankszámlaszám12001008-00104968-00100009
Képviselő: Honti Balázs
Email: titkarsag@cbaujhegy.hu

PREAMBULUM

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen

Az Eladó, azaz Szolgáltató a PrimeFit Fitness terem és a www.primefit.hu honlap üzemeltetője.

Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül vagy személyesen vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy.

ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

Belépés, regisztráció

A PrimeFit Fitness terem szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, az ún. Regisztrációs Adatlap kitöltésével

Amennyiben regisztráció során hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Önnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa.

A PrimeFit fitnesz és wellness részlegeire kizárólag a recepciónál regisztrált ,érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező vendégek léphetnek be.

A PrimeFit szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.

Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására csak érvényes táppénzes papírral van lehetőség. Egy naptári évben egy felhasználó esetén maximum két alkalommal lehetséges a bérlethosszabbítás lehetőségének igénybevétele.

A szaunakorlátozás jogát fenntartjuk. Illetve azt, hogy ha a szauna bármilyen oknál fogva lezárásra kerül, akkor az éves szaunabérlettel rendelkező vendégeket, az akkori aktuális árral, időarányosan számolva fogjuk tudni kompenzálni, a kompenzáció összegét a következő bérletvásárlás alkalmával tudjuk beszámolni. Pénzt, nem áll módunkban vissza adni.

A havi korlátlan bérletek napi egyszeri belépésre jogosítanak. A több alkalmas bérletekkel naponta többször be lehet lépni az alkalmak levonásával.

A PrimeFit területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.

Kiegészítő szolgáltatások

A PrimeFit belépéskor a vendégek számára használati és letéti díj ellenében törölközőt biztosít, melyet a vendég köteles a kilépéskor visszaszolgáltatni, a recepció mellett található gyűjtőkosárba elhelyezni.

A PrimeFit vendégei jelenleg szauna bérlet megvásárlásával tudják a szauna részleget használni. A szauna nyitva tartására vonatkozó változtatás jogát fenntartjuk, az esetleges korlátozások bevezetése semmiféle kompenzációt nem von maga után.

A szauna részleget mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe a jelen Házirend vonatkozó rendelkezései és a bejárat mellett kifüggesztett megfelelő használatra vonatkozó szabályok betartása mellett.

Általános szabályok

A PrimeFit területe magánterület. Az ingatlan területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.

A PrimeFit vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A PrimeFit szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.

A PrimeFit nem vállal felelősséget a PrimeFit területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

A vendégek részére a PrimeFit ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, amely kamerával megfigyelt terület .

Magatartási normák

A PrimeFit területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.

A Primefit szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.

Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a PrimeFit Fitness termet nem látogathatja.

Várandós hölgyvendégek a PrimeFit szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.

A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak a PrimeFit vezetősége engedélyével tartózkodhat a teremben.

A PrimeFit területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.

Tilos az öltözőben szeméremsértő vagy másokban megbotránkozást kiváltó magatartás tanúsítása. Amennyiben ilyet észlel, jelezze a recepción! Amennyiben fenti pont szerinti magatartást tanúsít valaki , akkor ők kitiltásra kerülnek.

A PrimeFit munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve a bérletének felfüggesztésére.

A PrimeFit jogosult a Házirendet megsértő személyeket a PrimeFit szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy a PrimeFit területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A PrimeFit területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A PrimeFit kizárólag megfelelő,a PrimeFit helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)

A PrimeFit teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.

A PrimeFit területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.

A PrimeFit területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolási lehetőség a fitnessterm bejáratánál kihelyezett kerékpár tárolónál van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.

A fitneszterembe és az edzőtermekbe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.

Tilos a PrimeFit területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A PrimeFit egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag a PrimeFit előzetes jóváhagyásával folytatható.

A PrimeFit területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.

Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a PrimeFit területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.

A PrimeFit egész területén kizárólag a PrimeFit szerződéses jogviszonyban álló személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.

A PrimeFit helyiségeinek használata

Szauna részleg és az öltöző használata

A vendégek részére a PrimeFit nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot, valamint közös szauna használatot biztosít.

Az öltözőben az öltözőszekrény, a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.

A szauna pihenő részlege kizárólag megfelelő öltözetben vehető igénybe( fürdőruha, törölköző, fürdőköntös). A szauna kizárólag szaunalepedő, törölköző használatával vehető igénybe.

A szauna részlegben és előterében, valamint a zuhanyzókban fürdőpapucs használata kötelező.

A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

Fitneszterem és Funkcionális terem

A vendégek a PrimeFit területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.

A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A fitneszteremben a fitnesz eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.

A fitnesz eszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a PrimeFit munkatársaihoz (elsősorban a személyi edzőhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.

A vendégek által használt, a PrimeFit tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.

A Funkcionàlis teremben és az Edzőteremben kizárólag a PrimeFit sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.

A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törülközőt kell használni a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében és a gépeket használat után fertőtleníteni kell a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal.

A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.

Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a PrimeFit kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.

A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a PrimeFit kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.

A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.

Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén.

Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet, szaunázást vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.

Veszélyhelyzetben a lift nem működik. A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az épületet az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni.

Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat engedélyével lehet visszatérni.

Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a PrimeFitben tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a PrimeFitben található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a PrimeFit működésében komoly zavart okoz.

Amennyiben vendégeink a PrimeFit területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

Nyitvatartási idő

A PrimeFit szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.

A PrimeFit Szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitvatartásra tekintettel a PrimeFit területét legkésőbb a zárás időpontjáig elhagyni.

A PrimeFit nyitvatartási rendje:

H-P: 06:00 – 21:300
Sz-V: 08:00 – 19:30

Budapest, 2022.október.27.